Interview met een vrouwelijke veteraan van de Geneeskundige Dienst, beroepsmilitair, twee keer uitgezonden naar Bosnië en twee keer naar Afghanistan als hoofd mortuarium en afvalbeheer.

De geïnterviewde kwam op 19-jarige leeftijd terecht bij de Geneeskundig Dienst van de landmacht. Ze werd chauffeur bij de 430 Ziekenauto Compagnie. Later volgde ze een opleiding tot algemeen militair verpleegkundige. Ze werd tijdens in 2004-2005 uitgezonden naar Bosnië (SFOR-EUFOR). Daar maakte ze deel uit van een LOT (Liaison and Observation Team) die vanuit de zogenaamde LOT-huizen inlichtingen moesten verzamelen over hun omgeving. Na een tweede uitzending naar Bosnië kreeg ze een functie bij het Mortuarium en Afvalbeheer van de 470 MOGOS (Mobiel Geneeskundig Operatiekamer Systeem)-compagnie. In 2007 en 2009 werd ze met haar MOGOS-collega’s uitgezonden naar Afghanistan. Tijdens de twee Afghanistan-uitzendingen heeft ze vier omgekomen collega’s moeten verzorgen: drie in 2007 en een in 2009. Ze vertelt over de wijze waarop ze wist om te gaan met deze confronterende gebeurtenissen. Ze haalde binnen defensie haar diploma verpleegkundige. Ze verliet defensie toen ze merkte dat ze binnen de geneeskundige dienst geen verdere carrière kon maken. Ze is zich na het verlaten van de krijgsmacht actiever gaan manifesteren als veteraan. Ze reflecteert aan het eind van het interview ook over haar rol als vrouw en haar etnische achtergrond (haar ouders komen uit Suriname) binnen de defensieorganisatie.

Interviewgegevens

Interview
1707 
Interviewdatum
08 oktober 2019 
Project
ICNV