Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als dienstplichtig reserveofficier koninklijke landmacht, tolk van de sectie Inlichtingen & Operatiën in Haris

Dit is het tweede van drie interviews met een UNIFIL-tolk. Hij vertelt over zijn achtergrond en zijn familie. En over hoe hij als tolk bij defensie terecht kwam. Hij kreeg een korte militaire opleiding als ROAG (reserve officier academisch gevormd) in Appingedam. De aankomst in Libanon was voor veel dienstplichtig militairen die nog nooit hadden gevolgen een cultuurschok. Geïnterviewde vertelt over werk- en leefomstandigheden en zijn taken als tolk. Hij vertelt over de ingewikkelde situatie in Libanon die hij vergelijkt met een dambord. De UNIFIL-militairen werden door alle partijen geïntimideerd.

Interviewgegevens

Interview
1709 
Interviewdatum
24 juni 2019 
Project
ICNV