Interview met UNPROFOR / UNPF veteraan in Voormalige Joegoslavië uitgezonden als beroeps Koninklijke Landmacht, United National Military Observer UNMO in Bosnië en Macedonië

Geïnterviewde is acht jaar sportinstructeur in legerplaats De Wittenberg geweest, en was daarna werkzaam als vakofficier bij de artillerie en hoofd opleidingsontwikkeling. Geïnterviewde is als UNMO-waarnemer in Bosnië, Macedonië en Montenegro geweest. Zijn uitzending als waarnemer naar Sarajevo begon met een beschieting van het vliegtuig en geïnterviewde maakte ook tijdens de uitzending meerdere beschietingen mee. Geïnterviewde vertelt over de relatie tussen VN-waarnemers en lokale bevolking en over culturele verschillend tussen de UNMO’s onderling. Geïnterviewde reflecteert verder op het conflict en de strijdende partijen en hoe de werkzaamheden in Sarajevo en Macedonië van elkaar verschilden. Beperkte communicatiemogelijkheden droegen bij aan gemis van het thuisfront. Geïnterviewde gaat in op zijn rol als waarnemer in Montenegro en de moeilijkheden om zijn gezin over te brengen. Tenslotte vertelt geïnterviewde over het dagboek dat hij bijhield tijdens zijn uitzending en waarom het belangrijk is om in het onderwijs aandacht te schenken aan de ervaringen van veteranen.

Interviewgegevens

Interview
1720 
Interviewdatum
17 oktober 2022 
Project
ICNV