Interview met Sharp Guard veteraan in Voormalig Joegoslavië uitgezonden als beroeps Koninklijke Marine bediening goalkeeper in de Adriatische Zee

Geïnterviewde is marineveteraan van verschillende missies in de wateren rond voormalig Joegoslavië, Afghanistan en Libanon. Hij vertelt over zijn ouderlijk gezin, schoolloopbaan en hoe hij als dienstplichtige bij de Koninklijke Marine terecht komt. Hij werkt als dienstplichtige in de ondersteuning op het Koninklijk Instituut voor de Marine. Geïnterviewde heeft moeite met discipline, toch besluit hij in 1987 als beroeps te tekenen omdat een goede dienstvriend van hem dit ook doet. Hij komt tijdelijk aan boord van een fregat dat wordt gebruikt om Russische onderzeeërs te volgen. Zijn eerste echte plaatsing is aan boord van een nieuw fregat, de eerste vaart van dit schip heeft Australië als bestemming. Geïnterviewde beschrijft zijn indrukken van onderweg. Hij reflecteert op de veteranenstatus voor marineveteranen en geeft een samenvatting van zijn carrière. Het thuisfront van geïnterviewde moet erg flexibiel zijn. Het schip kan zomaar langer wegblijven. Geïnterviewde bespreekt zijn ervaringen in de wateren rond voormalig Joegoslavië tijdens zijn drie uitzendingen naar dat gebied. Er was meer spanning dan normaal. Hij beschrijft het werk van schepen tijdens het NAVO-embargo. Geïnterviewde werkt tijdens zijn uitzending naar de wateren rond Afghanistan zelf ook mee aan het doorzoeken van aangehouden schepen. Tijdens inzet bestrijdt het schip van geïnterviewde ook Somalische piraten. De regels rond dit werk zijn op dat moment nog niet duidelijk. Geïnterviewde beschrijft hoe dat hen parten speelde tijdens terwijl ze wilde optreden tegen piraten die een vissersboot aan het enteren waren. Geïnterviewde vertelt dat hij er op gebrand was te gaan doen waarvoor hij en zijn collega’s voor zijn opgeleid. Na de actie blijft geïnterviewde een aantal dagen gefrustreerd . Hij krijgt begrip voor de lokale omstandigheden. Het gesprek gaat terug naar voormalig Joegoslavië. Geïnterviewde legt uit dat hij verantwoordelijk was voor de goalkeeper, de luchtverdeling van het fregat. Hij heeft zicht op de hogere officieren, zij komen bijvoorbeeld kijken wanneer er een technisch mankement is aan het systeem. Hij beschrijft een aantal voorvallen uit de periode dat hij de Goalkeeper bedient. Hierna beschrijft hij zijn andere werk als onderdeel van het onderzoeksteam dat schepen onderzoekt. Er wordt kort stilgestaan bij de uitzending in de zee rond Libanon. Door privéomstandigheden is deze uitzending kort. Geïnterviewde loopt door zijn verdere carrière en gezinsleven. Waarna er een reflectie volgt van geïnterviewde op zijn veteranenstatus.

Interviewgegevens

Interview
1727 
Interviewdatum
09 september 2022 
Interviewer
Gielt Algra 
Project
ICNV