Interview met UNPROFOR-veteraan in voormalig Joegoslavië uitgezonden als dienstplichtige Koninklijke Landmacht chauffeur-schrijver in Sarajevo

De geïnterviewde is in 1991 als dienstplichtig militair bij de verbindingsdienst gegaan. In 1992 werd hij uitgezonden naar voormalig Joegoslavië als onderdeel van het eerste Nederlandse verbindingsbataljon van UNPROFOR. Hij had het idee zo goed mogelijk te zijn voorbereid voor de missie, hoewel hij zich moeilijk een voorstelling kon maken van waar hij terecht zou komen. Als chauffeur-schrijver deed hij onder andere administratief werk, maar hiernaast wilde geïnterviewde ook zoveel mogelijk zien en doen tijdens zijn uitzending. De onpartijdigheid van de VN maakte het moeilijk om bij sommige voorvallen snel en instinctief te handelen. Geïnterviewde heeft moeten schuilen in de kelder van het gebouw toen er meerdere voltreffers op de basis vielen. Met het wachten op evacuatie ging veel onzekerheid gepaard. Toen geïnterviewde terugkwam in Nederland besefte hij pas dat de missie veel met hem gedaan had. Na terugkeer is geïnterviewde uit dienst gegaan en weer gaan werken en studeren. Tijdens zijn verpleegkundeopleiding heeft hij in samenwerking met de stichting Out of Area Bosnië bezocht. Hier heeft geïnterviewde voor het eerst in negentien jaar weer het gebouw bezocht waar hij gestationeerd had gezeten. Geïnterviewde is gaan werken voor eerdergenoemde stichting, die activiteiten voor Bosnische kinderen ontwikkelt. Dit gebeurt regelmatig in samenwerking met Nederlandse scholen. Geïnterviewde reist nog vaak naar Bosnië voor zijn werk bij de stichting.

Interviewgegevens

Interview
1755 
Interviewdatum
05 januari 2022 
Interviewer
Maranke Pater 
Project
V-Bat