Interview met UNPROFOR-veteraan in voormalig Joegoslavië uitgezonden als dienstplichtige Koninklijke Landmacht verbindelaar in Pustara

De geïnterviewde is opgegroeid in Friesland. Vanwege zijn reislust is hij op zijn achttiende in Frankrijk gaan werken. Geïnterviewde had destijds niet stilgestaan bij het feit dat de dienstplicht er aan zat te komen. Hij gaf zich op om naar Joegoslavië te gaan omdat hij niet in Nederland op een kazerne wilde blijven. De opleiding ter voorbereiding op de uitzending vond geïnterviewde summier en vol van tegenstrijdigheden. Hoe het politiek moest, was anders dan hoe het in werkelijkheid moest. Geïnterviewde werd in voormalig Joegoslavië onderdeel van het Nepalese bataljon, waar hij het goed mee kon vinden. De cultuurverschillen heeft geïnterviewde soms als verbazingwekkend ervaren. Het eten op de basis liet te wensen over en er werd veel zelf gekookt. Tijdens de uitzending en ook jaren na thuiskomst heeft geïnterviewde een gevoel van machteloosheid gehad over de situatie in voormalig Joegoslavië. Het lukte hem ook niet direct na terugkeer om over zijn ervaringen te spreken. Bij thuiskomst stuitte geïnterviewde op onbegrip. De spanning van de uitzending is voor geïnterviewde nog steeds niet helemaal verdwenen. Hij vertelt over zijn weg naar de diagnose PTSS. Ook uit geïnterviewde zijn frustratie over de nonchalante wijze waarop de Nederlandse regering omgaat met veteranen. Het is voor de geïnterviewde belangrijk dat er een groot begrip is voor de veteranenstatus.

Interviewgegevens

Interview
1757 
Interviewdatum
23 december 2021 
Interviewer
Maranke Pater 
Project
V-Bat