Interview met UNPROFOR-veteraan in voormalig Joegoslavië uitgezonden als beroeps Koninklijke Landmacht psycholoog

De geïnterviewde is bij defensie begonnen in de administratie, maar is daarna de studie psychologie gaan doen. Geïnterviewde is in voormalig Joegoslavië geweest als onderdeel van het verbindingsbataljon, en daarna met Dutchbat II. Ook is hij als psycholoog in het kader van debriefings nog een aantal keer in Joegoslavië geweest, eveneens als in Afghanistan, Irak, Kosovo en Cyprus. Als psycholoog is geïnterviewde betrokken geweest bij het selecteren van mensen voor UNPROFOR. Tijdens uitzendingen ving geïnterviewde mensen op en verzorgde hij stressmanagement. Gebrek aan controle heeft er soms voor gezorgd dat uitgezonde militairen niet goed meer functioneerden. De samenwerking met de geestelijke verzorging verliep niet vlekkeloos. Bij het verbindingsbataljon en in Srebrenica heeft geïnterviewde gemerkt dat de meeste militairen onvoldoende opleiding en levenservaring hadden. Geïnterviewde vertelt over de relaties die militairen onderhielden met de lokale bevolking, en de spanningen die dit tot gevolg kon hebben. De vrouwelijke militairen zorgden volgens geïnterviewde qua sfeer voor evenwicht in het bataljon. De discipline onder Nederlandse militairen verschilde van de discipline onder buitenlandse militairen. Geïnterviewde heeft ook militairen uit andere landen psychologische hulp aangeboden, omdat die geen psycholoog hadden op missie. Bij buitenlandse strijdkrachten is het inmiddels niet meer ongewoon dat er psychologen en psychiaters meegaan op uitzendingen. Wat dat betreft heeft geïnterviewde het gevoel iets op de kaart te hebben gezet. Bovendien konden veteranen voorheen slechts een aantal jaren na uitdiensttreding terecht bij defensie voor psychologische hulp. Inmiddels is hier verandering in gekomen, wat mede komt door het aankaarten van dit probleem door geïnterviewde bij de staatssecretaris. Herkenning is belangrijk voor veteranen, stelt geïnterviewde.

Interviewgegevens

Interview
1759 
Interviewdatum
11 oktober 2021 
Interviewer
Maranke Pater 
Project
V-Bat