Interview met UNPROFOR-veteraan in voormalig Joegoslavië uitgezonden als Koninklijke Landmacht sector-verbindingsofficier in Erdut

De geïnterviewde is bij defensie gekomen als dienstplichtige. Wegens zijn pacifistische trekjes zat hij hier niet op te wachten. Toch kijkt geïnterviewde met voldoening terug op zijn loopbaan en zijn uitzending naar voormalig Joegoslavië. In 1992 werd geïnterviewde aangewezen als kwartiermaker voor UNPROFOR. Hij werd onder Russische leiding in Sector Oost gestationeerd. Geïnterviewde merkte dat de Russen het goed met de Serven konden vinden, en vond dit kwalijk. Verder omschrijft geïnterviewde hoe de omgang met de Russische militairen verliep. Zij hadden hun eigen manier van dingen doen. Geïnterviewde vertelt ook over de goede band met zijn tolk. Geïnterviewde erkent het belang van goede journalistiek. Dit is namelijk de manier om informatie te verspreiden richting het thuisfront maar ook naar de VN. De verbondenheid met Nederland werd onder andere gevoeld op Koninginnedag, toen hij een buitengewone vlaggenparade heeft georganiseerd, die ’s avonds op de Nederlandse televisie is uitgezonden. Geïnterviewde vindt dat de Nederlanders hun taak in voormalig Joegoslavië goed hebben uitgevoerd. De omgang binnen de groep was goed. Er heeft geen enkele repatriëring in zijn tijd en in zijn sector plaatsgevonden, stelt geïnterviewde. Geïnterviewde heeft zijn uitzending als karaktervormend ervaren.

Interviewgegevens

Interview
1761 
Interviewdatum
13 januari 2022 
Interviewer
Maranke Pater 
Project
V-Bat