Interview met UNPROFOR-veteraan in voormalig Joegoslavië uitgezonden als beroeps Koninklijke Landmacht verbindingsbataljon in Sarajevo

Geïnterviewde was tijdens zijn jeugd al veel bezig met sport en radiotechniek. Vanaf het moment dat hij ging solliciteren bij de KMA is hij erg carrièregedreven geweest. Hij omschrijft wat voor loopbaan hij voor ogen had en hoe deze daadwerkelijk is verlopen. Door de media en voorlichtingen vanuit defensie had geïnterviewde een goed beeld van wat er in voormalig Joegoslavië afspeelde. Toch was het moeilijk om de uitzending accuraat in te schatten. Geïnterviewde hielp met het maken van een draaiboek over hoe de uitzending operationeel uitgevoerd en aangepakt moest worden. Eenmaal aangekomen op het hoofdkantoor in Sarajevo, hielp geïnterviewde met het managen van het verbindingssysteem. De geïnterviewde omschrijft waaraan hij merkte dat de spanningen in Sarajevo toenamen. Geïnterviewde vertelt over zijn herinneringen aan de aanval op het Rainbow Hotel. Tijdens de aanval is hij naar de schuilkelder gegaan. Als leidinggevende schoot hij in zijn rol. Tegelijkertijd overheerste een gevoel van machteloosheid. Pas achteraf kwam het realisatieproces en vroeg hij zich af wat er precies gebeurd was en waarom het had plaatsgevonden. Een van de laatste dingen die geïnterviewde in het verlaten Rainbow Hotel heeft gedaan, is de vlag strijken. Deze hijst hij nog jaarlijks op 14 mei bij hem thuis.

Interviewgegevens

Interview
1764 
Interviewdatum
08 december 2021 
Interviewer
Maranke Pater 
Project
V-Bat