Interview met UNPROFOR-veteraan in voormalig Joegoslavië uitgezonden als dienstplichtige Koninklijke Landmacht vrachtwagenchauffeur in Zagreb

Geïnterviewde is na zijn afstuderen als dienstplichtige bij defensie gegaan. Hoewel hij bij transport zat, werd hij op uitzending met verbindelaars gestuurd. Hij voorzag verschillende Comcens van voorraad. Tijdens deze ritten was er geen contact: je was gewoon met zijn tweeën. Om de beurt bestuurden ze de wagen. In sommige gebieden maakte geïnterviewde ritten onder bescherming van een colonne. Onderweg maakte hij soms beschietingen mee. Desondanks vormden verkeersongelukken het grootste gevaar. In het donker en met slecht weer waren de besneeuwde smalle bergweggetjes langs ravijnen niet makkelijk te navigeren. Geïnterviewde had altijd zijn wapen bij zich onderweg en tijdens het slapen: dit was hem tijdens de opleiding geleerd. Hier leerde hij ook omgaan met locals, die zich vaak interesseerden in de goederen die geïnterviewde vervoerde. Geïnterviewde vertelt over de omgang met internationale bataljons, waar hij veel contact mee had. Ook vertelt hij over het contact met thuis, en hoe zijn terugkomst verliep. Geïnterviewde merkt dat de uitzending hem heeft gevormd, maar dat de veteranenstatus niet heel belangrijk voor hem is. Hij vertelt over plannen om met vrienden terug te keren naar enkele steden waar geïnterviewde tijdens zijn uitzending is geweest. Geïnterviewde heeft het over enkele spullen die hij nog van zijn uitzending heeft bewaard.

Interviewgegevens

Interview
1765 
Interviewdatum
08 januari 2022 
Interviewer
Maranke Pater 
Project
V-Bat