Interview met UNPROFOR-veteraan in voormalig Joegoslavië uitgezonden als dienstplichtige Koninklijke Landmacht radiotelefonist in Novska

Geïnterviewde is als dienstplichtige bij defensie gegaan, wat hij al sinds jongs af aan wilde. Voor UNPROFOR is geïnterviewde uitgezonden naar voormalig Joegoslavië. Hij kwam met verbindelaars terecht bij het Jordanese bataljon, hoewel hij een artillerist was. Vanaf het punt dat de Jordaniërs er achter kwamen dat de geïnterviewde niet moslim was, ging de communicatie met hen moeizamer. De meeste militairen die werden uitgezonden keken er naar uit, omdat de dienstplichtigen zich vrijwillig hadden moeten opgeven. Geïnterviewde omschrijft de omgang met de lokale bevolking en andere bataljons. Verder omschrijft hij hoe het dorp Novska er uitzag, waar hij eerst gestationeerd zat in een verlaten schoolgebouw. Hierna werd het verbindingscentrum ingericht in een villa bovenop een heuvel. Geïnterviewde heeft veel foto’s gemaakt in voormalig Joegoslavië. Dit was eigenlijk niet de bedoeling, maar hij was erg gefascineerd door alle militaire voertuigen. Geïnterviewde heeft zich verbaasd over hoe de Kroatische soldaten die hij sprak zich tot de Tweede Wereldoorlog verhielden. Geïnterviewde merkte bij terugkeer dat de uitzending hem had veranderd. Hij is trots op zijn veteranenstatus.

Interviewgegevens

Interview
1766 
Interviewdatum
03 december 2021 
Interviewer
Maranke Pater 
Project
V-Bat