Interview met UNPROFOR-veteraan in voormalig Joegoslavië uitgezonden als beroeps Koninklijke Landmacht VN-functionaris in Zagreb

De geïnterviewde is uitgezonden naar voormalig Joegoslavië. Hier was hij elke week op pad om comcens te bezoeken. De sfeer op de comcens vond geïnterviewde over het algemeen goed. Maar de spanningen konden ook oplopen wanneer er irritaties ontstonden als gevolg van woonomstandigheden, of doordat men doorgaans lang met elkaar aan het werk was in een klein hok. Door het rondreizen zag geïnterviewde veel van de omgeving. Bij roadblocks konden soms confrontaties plaatsvinden. Geïnterviewde vertelt over het machteloze gevoel wat dit hem gaf. Hiernaast vertelt geïnterviewde over de culturele verschillen die hem opvielen tussen de verschillende bataljons. In zijn werk had geïnterviewde veel te maken met ‘de naïviteit van de Nederlander’. Geïnterviewde spreekt over frustraties tijdens het werk, maar ook over voldoening. Tijdens de uitzending had hij vrij regelmatig contact met het thuisfront. Bij thuiskomst was het even wennen aan de dagelijkse gang van zaken, maar geïnterviewde kon snel zijn draai weer vinden. Na UNPROFOR is geïnterviewde ook tweemaal voor KFOR uitgezonden geweest. Geïnterviewde heeft de missies anders ervaren.

Interviewgegevens

Interview
1768 
Interviewdatum
21 januari 2022 
Interviewer
Maranke Pater 
Project
V-Bat