Interview met UNPROFOR-veteraan in voormalig Joegoslavië uitgezonden als beroeps Koninklijke Landmacht commandant in Zagreb en Sarajevo

Geïnterviewde is als kortverbandvrijwilliger bij defensie begonnen en is later beroeps geworden. Naast haar militaire opleidingen, heeft geïnterviewde ook psychologie gestudeerd. Als militair psycholoog heeft ze zich onder andere beziggehouden met strategische communicatie. Voordat ze aan de universiteit ging studeren, is geïnterviewde op uitzending geweest naar voormalig Joegoslavië. Geïnterviewde vertelt over de discussie of vrouwelijke militairen mee mochten op UNPROFOR. Ze gaat in op hoe ze als vrouw de verhoudingen tot haar collega’s tijdens de uitzending heeft ervaren. Ze werd zich er van bewust dat ze als vrouw een ander risico liep op haar persoonlijke veiligheid dan haar mannelijke collega’s. Geïnterviewde vertelt over hoe ze heeft geholpen met het verplaatsen van meerdere verbindingscentra naar Sarajevo, wat als sector werd ontplooid. Volgens geïnterviewde is het paradoxaal maar wel nodig geweest voor het moreel van de troepen dat er zo nu en dan iets gevierd werd, zoals Koninginnedag of een verjaardag. Geïnterviewde vertelt over cultuurverschillen, en hoe die zich uitten op hygiënisch vlak. Geïnterviewde voelt zich geen veteraan maar erkent wel dat de missie haar heeft gevormd.

Interviewgegevens

Interview
1769 
Interviewdatum
04 maart 2022 
Interviewer
Maranke Pater 
Project
V-Bat