Interview met UNPROFOR-veteraan in voormalig Joegoslavië uitgezonden als kort verband vrijwilliger Koninklijke Landmacht verbindelaar in Glina

Geïnterviewde is bij defensie gegaan als beroepsmilitair, maar is na enkele jaren afgekeurd wegens zijn lengte. Toen hij nog KVV’er was, is hij uitgezonden geweest voor UNPROFOR. Bij aankomst was het Nigeriaanse bataljon waar geïnterviewde onderdeel van uitmaakte, en wat hem zou beschermen, nog niet gearriveerd. De sergeant-majoor bij de verbindingsafdeling was tien jaar ouder dan de meeste anderen die werden uitgezonden. Geïnterviewde noemt hem een vaderfiguur voor de groep. In de vrije tijd kon geïnterviewde niet van het terrein af wegens het gevaar. Geïnterviewde was veel bezig met overleven en voelde zich in de steek gelaten door Nederland. Geïnterviewde omschrijft het contact met het Nigeriaanse bataljon en hoe hun hygiëne verschilde van dat van hemzelf. De missie heeft geïnterviewde gevormd: hij is volwassen geworden in de tijd van zijn uitzending. Hij heeft nog contact met wat mensen uit zijn eenheid. Ook heeft geïnterviewde tatoeages laten zetten naar aanleiding van de uitzending, zoals het veteranenteken.

Interviewgegevens

Interview
1770 
Interviewdatum
15 januari 2022 
Interviewer
Maranke Pater 
Project
V-Bat