Interview met UNPROFOR-veteraan in voormalig Joegoslavië uitgezonden als dienstplichtige Koninklijke Landmacht telexist in Knin

De geïnterviewde omschrijft de reis naar en door voormalig Joegoslavië die hij maakte voor UNPROFOR. Hij merkte dat de impact van de Tweede Wereldoorlog in dat gebied nog dagelijks voelbaar was. Geïnterviewde zat op het hoofdkwartier van sector Zuid in Knin, in een oude Servische kazerne. Hij omschrijft de omgang met alle nationaliteiten die daar binnenkwamen. Ook gaat hij in op de omgang met de lokale bevolking en de armoede die er heerste. Geïnterviewde vertelt over het vieren van nationale dagen en andere feestelijke gelegenheden op de kazerne. Geïnterviewde is heftig gewond geraakt toen het voertuig waar hij in zat een afgrond van enkele meters in viel. Hierdoor kon hij na terugkomst niet meer bij defensie in dienst. Hij hield zich nog wel bezig met (regionale) veteraneninitiatieven. Geïnterviewde vertelt over hoe hij de waardering voor veteranen in Nederland ervaart. Zonder de Nederlanders had UNPROFOR niet kunnen draaien, vindt geïnterviewde. De geïnterviewde vertelt over het contact met thuis.

Interviewgegevens

Interview
1771 
Interviewdatum
09 november 2021 
Interviewer
Maranke Pater 
Project
V-Bat