Interview met UNPROFOR-veteraan in voormalig Joegoslavië uitgezonden als beroeps Koninklijke Landmacht bataljonsadjudant in Sarajevo

Geïnterviewde is als dienstplichtig sergeant bij defensie begonnen en is daarna beroepsmilitair geworden. Hij vond de verbindingsdienst met name interessant omdat hij hier met allerlei nieuwe aspecten van techniek in aanraking kwam. Als bataljonsadjudant tijdens UNPROFOR had geïnterviewde een organisatorische functie. Hij omschrijft de voorbereidingen voor de uitzending, waar de nadruk lag op het stimuleren van samenwerking onder de individualisten die volgens geïnterviewde bij de verbindingsdiensteenheden zaten. Op de uitzending gingen psychologen en maatschappelijk werkers mee, wat ongebruikelijk was vergeleken met andere missies in die tijd. Geïnterviewde spreekt over hoe hij dit heeft ervaren. Bij aankomst in voormalig Joegoslavië had geïnterviewde niet het idee in een lopende oorlog terecht te komen. Na enkele weken veranderde dit gevoel. Geïnterviewde was gestationeerd in het Rainbow Hotel en vertelt over de beschietingen die hij hier heeft meegemaakt. Hij omschrijft ook de verplaatsing naar Belgrado en zijn taken in Zagreb. Het was aftasten voor geïnterviewde hoe om te gaan met onpartijdigheid. Geïnterviewde vertelt over het contact met mensen van verschillende nationaliteiten. Ook vertelt hij over de zorgen van het thuisfront. Na terugkeer naar huis is geïnterviewde in therapie geweest voor PTSS. Hij is actief in het veteranenleven, waar hij een sterke band voelt met medeveteranen.

Interviewgegevens

Interview
1772 
Interviewdatum
24 november 2021 
Interviewer
Anton van Renssen 
Project
V-Bat