Interview met UNPROFOR-veteraan in voormalig Joegoslavië uitgezonden als beroeps Koninklijke Landmacht commandant verbindingsbataljon

Geïnterviewde is uitgezonden naar voormalig Joegoslavië als commandant van de verbindingseenheid. Hij werd met een diplomatiek paspoort naar New York gestuurd om door de Verenigde Naties voorgelicht te worden over de taken van de verbindingseenheid. Als onderdeel van de Force Commandos Party stelde geïnterviewde locaties vast van hoofdkwartieren van UNPROFOR. Hij legt uit waar hij op lette bij het maken van deze beslissingen. In de organisatie was het voor geïnterviewde merkbaar dat het geen militaire operatie betrof, maar dat het geleid werd door burgers van de veiligheidsraad in New York. Geïnterviewde omschrijft de ontvangst van het bataljon door de lokale bevolking. Ook vertelt hij over hoe zijn dagindelingen er uitzagen: er was geen standaarddag. Geïnterviewde omschrijft de situatie op de wegen, en het gevaar dat er heerste. Hij vertelt ook over het moeten terugsturen van mensen naar Nederland. Hoewel de militairen geen partij mochten kiezen, zegt geïnterviewde, gingen enkelen wel relaties aan met de lokale bevolking. Geïnterviewde heeft zelfs enkele jaren een Bosnisch gezin ondergebracht in zijn woning in Nederland. Geïnterviewde vertelt over het mijnengevaar in voormalig Joegoslavië, waar hij in totaal ongeveer twee jaar heeft doorgebracht. Na terugkeer vonden er debriefings plaats, die toen nog nieuw waren, stelt geïnterviewde. De dochter van de geïnterviewde vertelt over het effect van de afwezigheid van haar vader op het gezin.

Interviewgegevens

Interview
1773 
Interviewdatum
28 oktober 2021 
Interviewer
Maranke Pater 
Project
V-Bat