Interview met Nieuw Guinea-veteraan uitgezonden als beroeps Koninklijke Marine kok der derde klasse op de Hare Majesteit Friesland

Geïnterviewde is veteraan van de Koninklijke Marine en de Koninklijke Landmacht. Hij vertelt over zijn jeugd en de redenen achter zijn besluit om in 1960 op zestienjarige leeftijd dienst te nemen bij de marine. Geïnterviewde vertelt over de opleiding in Hilversum. De eerste plaatsing van geïnterviewde was aan boord van de kruiser Zeven Provinciën, hij werd geplaatst in de kombuis. Geïnterviewde beschrijft zijn eerste reis. Geïnterviewde ontving bericht dat hij met de Onderzeebootjager Friesland naar Nederlands- Nieuw Guinea zou gaan. Eigenlijk had geïnterviewde vanwege zijn leeftijd niet op uitzending mee gemogen. Geïnterviewde beschrijft de dagenindeling aan boord. Hij beschrijft de reizen van en naar het uitzendgebied. Vooruitlopend op het bespreken van de uitzending naar Nieuw-Guinea bespreekt geïnterviewde het einde van zijn marineloopbaan en zijn burgerloopbaan. Het militaire bleef in beeld via de Nationale Reserve, hij kwam uiteindelijk weer terug bij de Defensie als kapitein van de landmacht bij de informatiebeveiliging en de automatisering. Uit hoofde van deze functie is geïnterviewde uitgezonden naar voormalig Joegoslavië in 1995 en 1997. Na zijn laatste uitzending ging geïnterviewde werken bij de Militaire Inlichtingendienst. Hij werkte onder andere mee aan de beveiliging rond overgang van de Gulden naar de Euro binnen de Militaire Inlichtingendienst. Het gesprek gaat terug naar de uitzending naar Nieuw Guinea. Geïnterviewde bespreekt de bevoorrading van het schip en de omgang met alcohol. Geïnterviewde beschrijft de patrouillegang in de strijd tegen Indonesische infiltranten onder andere bij Misool. Geïnterviewde beschrijft de legering aan boord en de politieke achtergronden. Hij gaat daarbij ook in op de contacten met Papoea’s die aan boord werkten. Geïnterviewde vertelt over het contact met het thuisfront. Geïnterviewde is bezig met het uitgeven van een boek en nog altijd betrokken bij het ondersteunen van de Papoea’s. Geïnterviewde leest een door hem geschreven gedicht voor over zijn indrukken. Het gesprek gaat over naar de uitzendingen naar voormalig Joegoslavië. Hier moest hij militairen inwerken in een nieuw claimsysteem dat hij ontwikkeld had en het systeem aanpassen aan de plaatselijke situatie. Geïnterviewde staat stil bij de verschillen in communicatie tijdens de uitzendingen naar voormalig Joegoslavië en Nieuw-Guinea en komt de rol van zeevader ter sprake die een oudere collega voor geïnterviewde had. Geïnterviewde staat stil bij zijn veteranenstatus hij is erg betrokken in de veteranenwereld en ijvert voor erkenning voor zijn uitzendingen naar voormalig Joegoslavië en zijn diensttijd tijdens de Koude Oorlog. Geïnterviewde laat tot slot documentatie en foto’s zien.

Interviewgegevens

Interview
1777 
Interviewdatum
19 december 2022 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV