Interview met ISAF-veteraan in Uruzgan uitgezonden als beroeps Koninklijke Marine in Deh Ravod

Geïnterviewde is actiefdienend veteraan van het Korps Mariniers van de Koninklijke Marine. Hij staat stil bij zijn familieachtergrond en schoolloopbaan op Schiermonnikoog. Vanaf zijn tiende had geïnterviewde een duidelijk doel, hij wilde marinier worden. Hij stroomde in op het Koninklijk Instituut voor de Marine. Tijdens een stageperiode gedurende zijn opleiding maakte hij een reis mee naar Eritrea. Hij beschrijft de cultuurschok die hij doormaakte. Geïnterviewde loopt kort door het vervolg van zijn opleiding heen. In 2005 kwam geïnterviewde op zijn eerste plaatsing. Het laten draaien van zijn eenheid was voor geïnterviewde erg leerzaam. Hij beschrijft de sfeer binnen het Korps Mariniers na de aanslagen van 11 september 2001. Hij wilde heel graag op uitzending. Uiteindelijk kon hij naar Uruzgan als mentor voor Afghaanse troepen. De sfeer binnen de groep zat niet helemaal goed door generatieverschillen. Geïnterviewde kwam in Deh Ravod terecht in een Amerikaans kamp. Hij beschrijft de omstandigheden in het gebied waar ze moesten optreden. De Taliban had op dat moment overwicht. De geïnterviewde maakte verschillende (meerdaagse) gevechtshandelingen mee die hij beschrijft. Bij een van de acties sneuvelde een Afghaanse luitenant. Na de eerste zes weken kwam het bericht door dat een ander team Deh Ravod en omgeving voor haar rekening ging nemen vlak voordat er een grote actie op stapel stond. Geïnterviewde en zijn collega’s vonden dat geen goed idee. Ondanks hun bedenkingen werd het plan toch uitgevoerd. Bij aankomst in Tarin Kowt werd geïnterviewde hard teruggefloten door hun hoogste commandant. Het kostte tijd voor hij weer goed op de rails kwam. De grote actie mislukte met veel slachtoffers aan Nederlandse en Afghaanse kant. De tweede periode was ook heftig, het team van geïnterviewde werd opgesplitst over verschillende posten waar ze optrokken met Afghaanse troepen. De bezetting was niet toereikend voor deze taak. Dit zorgde opnieuw voor wrijving met de leiding. Dit ondergroef het eenheidsgevoel. Er waren opnieuw veel gevechtshandelingen. Meerdere teamleden en geïnterviewde zelf kregen voor deze periode dapperheidsonderscheidingen. Geïnterviewde beschrijft hoe ze aan inlichtingen kwamen en de gevechtshandeling waar hij zijn Kruis voor Verdienste voor heeft gekregen. Al snel na de uitzending begon geïnterviewde opnieuw met opwerken voor een volgende uitzending naar Afghanistan. Dit keer kan hij mee als onderdeel van een observatieteam dat met de infanteristen het veld mee in trekt om de vuursteun te regelen in hetzelfde gebied. Tijdens deze uitzending maakte de Taliban gebruik van bermbommen. Het team van geïnterviewde ging ook mee met de Special Forces. Er hoefde tijdens deze uitzending minder gepionierd te worden. De eerdere uitzendervaringen van geïnterviewde dienden ook als leerschool. Geïnterviewde reflecteert op zijn veteranenstatus in connectie met de huidige ontwikkelingen in Oekraïne. Geïnterviewde is niet aangedaan door de machtsovername van de Taliban in Afghanistan. Volgens hem is het politieke verhaal over missies te ondoordacht.

Interviewgegevens

Interview
1778 
Interviewdatum
31 mei 2022 
Interviewer
Gielt Algra 
Project
ICNV