Interview met Indiëveteraan uitgezonden als dienstplichtige Koninklijke Landmacht adviseur in Madiun

Geïnterviewde werd in 1925 geboren als oudste zoon in een katholiek gezin. Hij verhuisde in zijn jeugd veel vanwege het werk van zijn vader als gemeenteveldwachter. Geïnterviewde zag hoe de Duitsers met paarden Noordwolde binnentrokken. Na het afronden van het uitgebreid lager onderwijs, ontving geïnterviewde in 1943 een oproep voor de Arbeidsdienst. Geïnterviewde wilde onderduiken maar zijn vader, inmiddels politieman en actief in het verzet, vond dit te gevaarlijk. Tijdens zijn tijd in Arbeidsdienst regelde geïnterviewde via de pastoor een doktersverklaring voor een medische keuring in Utrecht. Geïnterviewde werd naar huis gestuurd om aan te sterken, waar hij zijn uniform moest dragen totdat de diensttijd formeel was afgelopen. Na zijn diensttijd meldde geïnterviewde zich bij de Hogere Burgerschool, maar dit bleek te gevaarlijk omdat hij gezocht werd. Geïnterviewde dook onder bij de plaatselijke conservenfabriek. Onderweg naar de slager werd geïnterviewde opgepakt en meegenomen naar het Duitse Strafkamp Erika bij Ommen. Hij werd mishandeld en moest werken bij een NSB-boer. Hij kon ontsnappen en naar huis komen. De vader van geïnterviewde werd wegens een persoonsverwisseling opgepakt en overleefde zijn gevangenschap in Duitsland niet. Geïnterviewde beschrijft de bevrijding en het leven zonder vader direct daarna. Na de HBS moest geïnterviewde in dienst. Hij werd opgeleid in Breda en Bloemendaal en werd in 1947 uitgezonden naar Nederlands-Indië als reserveofficier. Moeder trachtte tevergeefs een vrijstelling te krijgen. Onderweg werd geïnterviewde erg ziek. Na aankomst werd bepaald dat hij inlichtingenofficier moest worden. Van het hoofd van de brigade-inlichtingendienst kreeg hij een praktijkopleiding. Geïnterviewde werd geplaatst bij een inlichtingeneenheid; hij herstelde de orde en maakte een einde aan de martelpraktijken. Via een bank kwam geïnterviewde aan geld om aan inlichtingen te komen. Hierna werd hij adviseur in Madiun. Hij maakte van dichtbij geweld mee tussen verschillende Indonesische groepen. Na deze periode kwam hij terug naar zijn eerdere post. Om zich heen zag hij hoe andere eenheden zich te hard opstelden. Volgens geïnterviewde begrepen veel collega-officieren en andere leidinggevenden de lokale omstandigheden niet en was er sprake van menselijke en materiële onderbezetting. Na aankomst in Nederland kon geïnterviewde beroepsofficier worden. Hij was korte tijd boer en werd uiteindelijk onderwijzer. Geïnterviewde beschrijft zijn loopbaan en gezinsleven en reflecteert op zijn veteranenstatus.

Interviewgegevens

Interview
1780 
Interviewdatum
25 oktober 2023 
Interviewer
Gielt Algra 
Project
ICNV