Interview met Nederlands-Indiëveteraan uitgezonden als dienstplichtig Koninklijke Landmacht filmoperateur legerfilmdienst in Bandoeng

Dit interview is de tweede in een reeks van drie gesprekken met geïnterviewde. Na terugkeer van zijn tewerkstelling in Duitsland kwam geïnterviewde weer in dienst bij het Gemeentelijk Energiebedrijf in Rotterdam. In december 1945 werd geïnterviewde opgeroepen voor militaire dienst. Hij werd geselecteerd voor de vooropleiding tot reserveofficier waarna hij werd opgeleid tot sergeant. Geïnterviewde werd uitgezonden naar Nederlands-Indië en beschrijft zijn reis en de eerste indrukken van het land. Hij werkte als projectie-operateur bij de Legerfilmdienst van de Koninklijke Landmacht. Hij bezocht buitengewesten om hier filmvertoningen te verzorgen voor de Nederlandse troepen. Geïnterviewde omschrijft zijn reizen en hoe de filmvertoningen gingen. Hij was angstig wegens de verslechterende situatie in Nederlands-Indië. Geïnterviewde werd opgenomen met dysenterie maar hervatte zijn werkzaamheden na herstel in de regio van Bandoeng. Hij zag de slechte behandeling van Indonesische gevangenen en koppelde dit aan zijn eigen tijd in Duitsland. Geïnterviewde heeft veel wreedheden gezien, bijvoorbeeld tijdens een patrouille. Hij vertelt over de geestesgesteldheid van de militairen en over hoe hij zich nu nog steeds schuldig voelt over zijn eigen faciliterende rol. Ook blikt hij terug op de onsuccesvolle APRA-coup van Raymond Westerling. Geïnterviewde beschrijft zijn terugreis en thuiskomst in Nederland in 1950. Hij staat uitgebreid stil bij zijn burgerleven. Geïnterviewde duidt dat er in 1969 voor het eerst aandacht kwam voor het extreme geweld dat Nederlandse militairen in Indonesië hadden gebruikt.

Interviewgegevens

Interview
1786 
Interviewdatum
24 november 2023 
Interviewer
Gielt Algra 
Project
ICNV