Interview met Nederlands-Indië-veteraan uitgezonden als vrijwilliger KNIL technicus in Soerabaja

Geïnterviewde vertelt over zijn familie en jeugd in Nederlands-Indië. Tijdens de scheiding van zijn ouders heeft geïnterviewde samen met zijn broers en zussen enkele jaren in een opvoedingsgesticht gezeten. Hij vertelt hoe het er hier aan toe ging. In 1942 moest hij er weg, omdat de Japanners het als kazernecomplex gingen gebruiken. Kort na de hereniging met zijn moeder, werd het gezin samen met geïnterviewde in een jappenkamp gevangengenomen. Geïnterviewde omschrijft hoe het er was en het werk dat hij er verrichtte. Geïnterviewde omschrijft het gevaar van de Bersiap-periode en hoe hij na bevrijding uit het jappenkamp weer in gevangenschap terechtkwam. Op zijn zeventiende ging geïnterviewde werken voor de technische dienst van het KNIL, waar hij kleding en eten kreeg van het Rode Kruis. Geïnterviewde vertelt over het verloop van zijn militaire carrière in Indonesië en Nederland. Geïnterviewde vertelt over de taken die hij had, zo werd hem opgedragen om Nederlandse vrouwen en kinderen te bewaken tegen geweld van buitenaf. Geïnterviewde vertelt over patrouilles die hij heeft gelopen en hoe hij tegen Westerling aankeek. Ook vertelt hij over zijn terugkeer naar Nederland, waar hij zonder bezittingen aankwam. Hij vertelt over hoe er destijds met veteranen werd omgegaan. Geïnterviewde gaat in op zijn tijd in Suriname in de jaren ’50. Geïnterviewde is actief in de veteranenwereld en woont bijeenkomsten bij. Hij vertelt over de band met zijn zoon en echtgenote. Tot slot vertelt geïnterviewde nog enkele anekdotes over tijdens en na zijn diensttijd.

Interviewgegevens

Interview
1788 
Interviewdatum
30 april 2024 
Interviewer
Johan Kroes 
Project
ICNV