Interview met Nederlands-Indië-veteraan uitgezonden als dienstplichtige Koninklijke Marine Korps Mariniers in Soerabaja

Geïnterviewde is veteraan van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog van het Korps Mariniers van de Koninklijke Marine. Geïnterviewde deelt indrukken uit zijn jeugd. De Tweede Wereldoorlog beleefde hij als puber. In 1946 kreeg geïnterviewde een oproep voor militaire dienst. Hij omschrijft de keuring en zijn militaire opleidingen. Geïnterviewde vertelt over zijn reis naar Nederlands-Indië, waar hij in 1947 naartoe ging. Hij nam hier de taken over van oorlogsvrijwilligers die op het punt stonden naar Nederland te vertrekken. Geïnterviewde beschrijft het leven op een buitenpost. Hij vertelt over patrouilles en ervaringen met vijandelijk vuur. Op 23 juli 1949 was geïnterviewde bij de patrouille-Teeken: een begrip in de geschiedenis van het Korps Mariniers. Hij raakte gewond en gaf zich over. Geïnterviewde vertelt over zijn krijgsgevangenschap en hoe de overdracht aan Nederland in zijn werk ging. De Nederlandse autoriteiten hadden aangenomen dat geïnterviewde gesneuveld was. Via een Indonesische arts waar geïnterviewde goed mee overweg kon, kon hij een levensteken geven. Geïnterviewde vertelt over zijn terugreis, de ontvangst thuis en de hereniging met zijn toekomstige echtgenoot. Na thuiskomst bleef geïnterviewde marinier, hij werd naar Suriname gezonden. Onderweg kreeg hij te horen dat hij het Bronzen Kruis zou krijgen. Het kruis werd hem door Prins Bernhard uitgereikt. Bernhard vond dat geïnterviewde een hogere dapperheidsonderscheiding had verdiend. Geïnterviewde beschrijft zijn loopbaan als beroepsmarinier. Geïnterviewde is actief bij de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen en wordt ondersteund door de mensen van het Mariniers Uitvaartteam.

Interviewgegevens

Interview
1789 
Interviewdatum
15 december 2023 
Interviewer
Gielt Algra 
Project
ICNV