Interview met Nieuw-Guinea veteraan uitgezonden als beroeps Koninklijke Marine stoker-olieman in Biak

Dit interview is het tweede deel van een reeks van twee interviews met geïnterviewde. Vanwege ziekte van geïnterviewde is dit een kort gesprek. Geïnterviewde vertelt over zijn thuiskomst en het weerzien van zijn gezin. Na afloop van zijn contract van zes jaar bij de marine, ging geïnterviewde aan de slag bij een garagebedrijf. Hij stapte al snel over naar de gevangenis van Utrecht, waar hij als bewaarder begon en later werkmeester werd. Geïnterviewde heeft geen contact onderhouden met de mensen waarmee hij op uitzending is geweest: hij besloot zijn marinetijd bewust af te sluiten. Geïnterviewde is zeer betrokken bij de levens en het welzijn van de Papoea’s. Geïnterviewde zet de positieve belevenissen voorop in zijn herinneringen aan zijn marinetijd en zijn uitzending. Hij vindt dat de zes jaren bij de marine hem positief hebben gevormd. In het burgerbestaan heeft geïnterviewde voortgebouwd op vaardigheden die hij bij de marine heeft geleerd. Geïnterviewde is trots op de erkenning die hij als marineveteraan krijgt met zijn veteranenpas. Hij is lid van het veteranenplatform en zou graag reünies bijwonen. Na zijn pensionering zijn de herinneringen aan de marinetijd steeds meer teruggekomen.

Interviewgegevens

Interview
1791 
Interviewdatum
29 mei 2024 
Interviewer
Theo Boiten 
Project
ICNV