Interview met Nieuw-Guineaveteraan uitgezonden als beroeps Koninklijke Luchtmacht technisch officier in Biak

Dit interview is de tweede in een reeks van twee gesprekken met geïnterviewde. Geïnterviewde repatrieerde in 1961 naar Nederland, waar hij geplaatst werd bij het Directoraat Materiaal KLu. Hier kon hij zijn kennis kwijt over de Hunter-uitzendingen naar Nederlands-Nieuw-Guinea. Over de stekkerverbindingen in de Hunter gaf geïnterviewde veel advies. Geïnterviewde heeft door zijn uitzendingservaring een goede relatie opgebouwd met de marine. Hij omschrijft zijn technische functie, dat in de kern mensenwerk was. Geïnterviewde kijkt positief terug op zijn uitzending naar Nederlands-Nieuw-Guinea, die hem geleerd heeft zelfstandiger en relativerender te worden. Hij vertelt dat de militairen weinig fysieke schaden opliepen, maar dat hun persoonlijke relaties met het thuisfront wel leden onder de uitzending. Geïnterviewde gaat in op zijn verdere militaire carrière en vorming. Hij reflecteert over de omgang met Italianen tijdens zijn uitzending naar Italië. Hierna vervulde geïnterviewde verschillende functies in Nederland met focus op logistiek, elektronica en wapens. Geïnterviewde richtte een Nieuw-Guinea-vereniging binnen de overkoepelende veteranenorganisatie van de Luchtmacht op. Hij kreeg in 1993 het Nieuw-Guineaherinneringskruis uitgereikt. Geïnterviewde vertelt over de veteranendagen, het veteranenplatform en het ontstaan van het veteranenbeleid. Het conflict rond Nederlands-Nieuw-Guinea is een ‘vergeten oorlogje’, stelt geïnterviewde. Toch leeft er volgens hem geen gevoel van een gebrek aan maatschappelijke erkenning onder deze groep veteranen van de luchtmacht.

Interviewgegevens

Interview
1792 
Interviewdatum
03 januari 2002 
Interviewer
Theo Boiten 
Project
ICNV