Interview met Nieuw-Guineaveteraan uitgezonden als dienstplichtig Koninklijke Marine hulp vliegtuigmaker en brandweer in Biak

Dit is het eerste interview in een reeks van twee gesprekken met geïnterviewde. Geïnterviewde vertelt over zijn jeugd en oproep voor militaire dienst. Hij kreeg weinig voorbereiding voor zijn uitzending naar Nederlands-Nieuw-Guinea. Ter plaatse in Biak volgde hij de praktijkopleiding voor brandweer. Geïnterviewde vertelt over zijn eerste indrukken van Biak, waar hij voornamelijk op het MLD-vliegveld werkte. Hiernaast werd hij ook geregeld gedetacheerd. Er was geen toezicht op de hygiëne en het eten was slecht, stelt geïnterviewde. Geïnterviewde vertelt over het lopen van de wacht. Ook gaat hij in op de vrijetijdsbesteding, wat vooral bestond uit drinken. Geïnterviewde vertelt over de omgang met de Papoea-arbeiders op het vliegveld, waar hij weinig contact mee had. Geïnterviewde had wel geregeld contact met het thuisfront. Geïnterviewde vertelt over medische problemen tijdens de uitzending. De medische verzorging vond hij goed. Geïnterviewde gaat in op een vliegtuigongeluk dat hij heeft zien gebeuren. Dit maakte een grote indruk. Geïnterviewde spreekt over de politiek-militaire ontwikkelingen van eind 1960/begin 1961. De spanning liep op. Het kader zag nauwelijks op de werkzaamheden van geïnterviewde toe. Geïnterviewde is tevreden over zijn uitzendingstijd.

Interviewgegevens

Interview
1797 
Interviewdatum
30 oktober 2001 
Interviewer
Theo Boiten 
Project
ICNV