Interview met UNFICYP veteraan in Cyprus uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marechaussee, Station commander 2 JC FMP op Vliegveld Nicosia

De geïnterviewde kwam bij de Koninklijke Marechaussee in 1966. Eerder werd hij uitgezonden naar Egypte, maar vertelt hier over zijn uitzending naar Cyprus. Met de landmachteenheid 11 ZV zat de geïnterviewde eerst op De Harskamp ter voorbereiding. De Marechaussee kreeg de politietaken. De geïnterviewde gaat in op de organisatie van de eenheid. Op het politiebureau te Nicosia werkte de geïnterviewde nauw samen met veel nationaliteiten. Hij gaat in op de verschillen. Hij beschrijft hoe de situatie daar was en praat over zijn dagindeling en werkzaamheden. Hij vertelt over de onderlinge sfeer en beschrijft de grote verschillen tussen de Engelse en de Nederlandse organisatie. De geïnterviewde vertelt over drankgebruik. Dit was veel meer bij de Engelsen dan bij de Nederlanders. Hij praat over de lokale bevolking en gaat in op de politieke situatie. Hij vindt dat de ondersteuning vanuit Nederland erg slecht was tijdens zijn uitzending. De geïnterviewde spreekt over het terugkomen van traumatische ervaringen en geeft zijn visie op het veteranenbeleid. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
200 
Interviewdatum
16 juli 2007 
Interviewer
Theo Boiten 
Project
ICNV