Interview met KL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Oorlogsvrijwilliger Koninklijke Landmacht, Infanterie, commandant open pantservoertuig op Java, oa Tjimahi, Wangong, Bandoeng omgeving, Boeahbatoe, Makasari,

Deze Indië-veteraan maakte kennis met het soldatenleven toen hij als 16-jarige de Amerikanen ontving in bevrijd gebied. In Antwerpen meldde hij zich voor de strijd en kwam bij de vreemdelingendienst en werd daar gelegerd met jongens uit Nederland, Frankrijk en het vreemdelingenlegioen. Eind mei 1945 tekende hij voor Indië. In het bren carrier peloton van een ondersteuningscompagnie kwam hij terecht op Java, waar hij al gauw werd ingezet als commandant van een open pantservoertuig en deelnam aan de politionele acties. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
223 
Interviewdatum
29 augustus 2007 
Interviewer
Florien Linck 
Project
ICNV