Interview met Operation Desert Storm veteraan in Israël, Saoedië-Arabië, Turkije uitgezonden als Beroeps Koninklijke Luchtmacht, Geen duidelijk omschreven functie op 3 GGW Blomberg Duitsland

De geïnterviewde had een moeilijke jeugd. Hij koos ervoor om in militaire dienst te gaan. In WOII liep hij een oorlogstrauma op. Hij werd opgeleid tot raketspecialist. De geïnterviewde vertelt over zijn militaire carrière. Later werkte hij als controleur. De geïnterviewde zou met 3GGW uitgezonden worden naar Israël maar dit werd uiteindelijk toch Turkije. Hij vertelt over de vliegbasis in Diyarbakir. Hij had geen echte functie en deed daarom allerlei werk op eigen initiatief. Het beschermen van de burgers gaf voor de geïnterviewde zin aan de uitzending. Hij had veel last van zijn oorlogs- en jeugdtraumas. De geïnterviewde vond dat er veel slecht geregeld was. Hij was teleurgesteld in de groep, in de krijgsmacht en het NATO-verband. Aan het eind van de uitzending stortte de geïnterviewde in en had een tijd van herstel nodig. Later bleek de geïnterviewde PTSS te hebben. De geïnterviewde reflecteert op zijn uitzending en vindt dat hij door de politiek gebruikt is.

Interviewgegevens

Interview
228 
Interviewdatum
31 oktober 2007 
Interviewer
Theo Boiten 
Project
ICNV