Interview met UNAMIC / UNTAC veteraan in Cambodja uitgezonden als Beroeps Koninklijke Luchtmacht, Specialist/instructeur explosieven opruimer op Phnom Penh

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja. Hij zat bij de Koninklijke Luchtmacht en werkte als explosieven-opruimer. Hij meldde zich aan voor de uitzending naar Cambodja. Hij vertelt over de gebrekkige voorlichting en voorbereiding. Zelf volgde hij een tropentraining. De aankomst in Cambodja was echte een cultuurschok. De geïnterviewde beschrijft het verblijf in Phnom Penh. Zijn missie was educatie. De lokale bevolking moest geleerd worden hoe ze zelf mijnen moesten opruimen. Zijn team mocht niet met landmijnen werken. Dit was een onwerkbare situatie en werd op aangedrongen bij de luchtmacht om dit beleid aan te passen. De geïnterviewde vertelt over Battambang. De situatie hier raakte hem het meest. Heel veel verminkte mensen en kinderen die met explosieven speelden. Hij vertelt over de handel in gidsen en tolken en toont het belang van deze mensen aan. Hij reflecteert op de politieke situatie. Hij vertelt over de onderlinge sfeer bij de militairen. Hij hield een dagboek bij en maakte dia's. De geïnterviewde vertelt wat hij deed als ontspanning. Het contact met het thuisfront werd steeds belangrijker. Bij afloop van de uitzending wilde hij langer blijven maar werd teruggestuurd omdat in Nederland nog genoeg werk te doen was. De geïnterviewde vertelt over zijn terugkeer in Nederland en over zijn verdere loopbaan.

Interviewgegevens

Interview
252 
Interviewdatum
01 januari 2008 
Interviewer
Andrea van Dijk 
Project
ICNV