Interview met UNAMIC / UNTAC veteraan in Cambodja uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, SMA op Landhuis - villa in Phnom Pehn

Als dienstplichtig militair bij de Koninklijke Luchtmacht werd deze militair op eigen verzoek in september 1961 voor een jaar naar Nieuw Guinea uitgezonden. Hij werkte op vliegveld Boeroekoe, en vertelt in het interview uitgebreid over de samenleving van Luchtmachtmensen en Mariniers op Nieuw Guinea en de dagelijkse werkzaamheden. Later, in januari 1993, werd deze man opnieuw uitgezonden, maar nu als beroeps sergeant-majoor naar Cambodja, waar hij te werken kwam bij het onderdeel Movecon van de UNTAC-missie. Hij werd gelegerd in Phnom Penh, waar hij de verantwoordelijkheid kreeg voor geldzaken en -transporten.

Interviewgegevens

Interview
263 
Interviewdatum
20 september 2007 
Interviewer
Klazien van Brandwijk-Wiltjer 
Project
ICNV