Interview met KL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, hospik op West Java, Poerwokarta en Bandoeng

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Nederlands-Indië. Hij werd opgeroepen voor de dienstplicht. De geïnterviewde vertelt over de CPN en gaat in op zijn werkzaamheden voor het blad De Waarheid. Eerst was de geïnterviewde geplaatst op West-Java. Hij vertelt over de lokale bevolking en gaat in op de politieke situatie. De geïnterviewde was voorstander van de Indonesische onafhankelijkheid en zocht in Indië contact met gelijkgestemden. De geïnterviewde was het niet eens met de oorlogvoering van de Nederlanders. Na verloop van tijd werd de geïnterviewde overgeplaatst naar Makassar. De geïnterviewde gaat in op de terugkeer naar Nederland, de ontwikkelende publieke opinie en de bekendwording van de oorlogsmisdaden.

Interviewgegevens

Interview
282 
Interviewdatum
01 juli 2008 
Interviewer
Gielt Algra 
Project
ICNV