Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Hulprichter 120 mm mortier op Post 7-7 bij Zibqin

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde gaat in op het veranderde VN mandaat kort na de Israëlische invasie in juni 1982. Naast het wachtlopen en de patrouilles moest nu de burgerbevolking geholpen worden. Hij reflecteert op de berichtgeving over Libanon en vertelt over de sterke saamhorigheid in zijn groep tijdens de uitzending. Terug in Nederland moest de geïnterviewde erg wennen aan de burgermaatschappij. Hij zocht hulp om zijn problemen te verhelpen. De geïnterviewde reflecteert tot slot op waarde van zijn uitzending en vertelt over zijn veteranenactiviteiten. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
312 
Interviewdatum
20 september 2007 
Interviewer
Theo Boiten 
Project
ICNV