Interview met UNAMIC / UNTAC veteraan in Cambodja uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, Logistiek coördinator op Hoofdkwartier UNTAC Pnom Penh

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja. Hij zat bij de Koninklijke Landmacht. De uitzending was een avontuur. De voorlichting vanuit Defensie was zeer gebrekkig. De geïnterviewde vertelt over de cultuurverschillen, de verschillen tussen de bataljons en de onderlinge sfeer. De geïnterviewde was gestationeerd te Phnom Penh. Hij vertelt over zijn werkzaamheden. Hij merkte dat er veel geld lekte bij de VN-troepen. Hij vertelt over een aantal van die praktijken. Mensen verrijkten zich via de VN. De geïnterviewde vertelt over het terugbrengen van vluchtelingen en de beveiliging die hierbij nodig was. Hij beschrijft het hoofdkwartier van UNTAC. De geïnterviewde vertelt over de procedures en de improvisatie die hier vaak bij nodig was. De geïnterviewde gaat in op de problemen bij de re-integratie en is van mening dat Defensie hier meer zorg aan moet besteden. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
336 
Interviewdatum
15 oktober 2007 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV