Interview met KL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Vebindelaar op Batavia

Deze man was een zogeheten onwettig kind en leefde in de jaren dertig met zijn moeder in een opvanghuis voor ongehuwde moeders en hun kinderen. De oorlogsjaren zag hij als overlevingsjaren: hij pakte elk werk aan wat hij kon krijgen. In 1946 werd hij opgeroepen voor de dienstplicht, hij had toen nog geen weet van Indië. Hij kwam in Maastricht terecht. Hij werd als verbindingsman naar Nederlands Indië gestuurd, waarover toen al enge verhalen de ronde deden. Sommige mannen verdwenen op inschepingverlof. Hij werd op basiscommando Semarang geplaatst.

Interviewgegevens

Interview
340 
Interviewdatum
10 december 2008 
Interviewer
Gielt Algra 
Project
ICNV