Interview met UNFICYP veteraan in Cyprus uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Plaatsvervangend Groepscdt. op Vught

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cyprus. Hij vertelt over zijn militaire opleiding. Hij kwam bij de Luchtmobiele brigade. Hij vertelt over de voorbereiding voor de uitzending. De geïnterviewde beschrijft de verschillen tussen de Britse en de Nederlandse troepen. Hij vertelt over de situatie op Cyprus. Er gebeurde weinig, er was veel verveling onder de soldaten. Er heerste een vakantiestemming. De geïnterviewde vertelt over de aankomst in Nederland en over de nazorg. Het beviel de geïnterviewde goed bij defensie maar koos er toch voor om uit dienst te gaan. Hij reflecteert op zijn uitzending en vergelijkt deze met andere uitzendingen. De uitzending naar Cyprus is anders en hij voelt zichzelf beslist geen veteraan. De geïnterviewde gaat in op algemene publieke opinie en discussies over uitzendingen.

Interviewgegevens

Interview
353 
Interviewdatum
07 januari 2008 
Interviewer
Arie Jan van Hees 
Project
ICNV