Interview met UNPROFOR / UNPF veteraan in Voormalig Joegoslaviƫ uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, Sgt behandelaar op Vitez

De geïnterviewde vertelt eerst over haar vader. Door zijn uitzending had hij PTSS gekregen, dit had zijn weerslag op het gezin. De geïnterviewde vertelt over haar opleiding. Ze had te maken met Golfoorlog 1 en 2 zowel in Duitsland als in Nederland. Ze vertelt over haar uitzending UNPROFOR in Bosnië. Ze kwamen aan in Zagreb, hierna gingen ze naar Vitez. De geïnterviewde vertelt over de internationale samenwerking. Langzamerhand werd de oorlogsomgeving steeds dreigender. Ze vertelt over haar werkzaamheden, humanitaire transporten en later als PS van een transportpeloton. De geïnterviewde vertelt over een dramatisch incident en hoe je daar mee omgaat. Ze vertelt over beveiliging. Ze vertelt over de terugkeer in Nederland en haar verdere loopbaan. Door teleurstelling in defensie verliet ze de krijgsmacht. De geïnterviewde vertelt tot slot over de verwerking en spreekt kritisch over de nazorg.

Interviewgegevens

Interview
357 
Interviewdatum
27 november 2007 
Interviewer
Patricia Huls - van Zijl 
Project
ICNV