Interview met UNAMIC / UNTAC veteraan in Cambodja uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marine, OPC op Sisophon

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja. Hij zat bij het Korps Mariniers. Hij vertelt over zijn eerdere uitzendingen en zijn loopbaan bij defensie. Tijdens Cambo I en II ging hij in verband met het adaptatieprogramma een aantal keer naar Cambodja. Hij vertelt over zijn praktijkervaringen tijdens Cambo III. De geïnterviewde beschrijft het kamp te Blueberry Hill en vertelt over patrouilles. De dagtaak van de geïnterviewde was zorgdragen voor een gezonde geestelijke situatie bij de mariniers. Hij vertelt over de werkzaamheden en spreekt over een aantal incidenten. De geïnterviewde was betrokken bij de lokale bevolking. Na terugkeer in Nederland keerde hij terug om een aantal mensen op te zoeken. Hij was begaan met de ontwikkeling van het land. De geïnterviewde vertelt over zijn relatie met het thuisfront rond zijn uitzendingen en geeft zijn visie op de nazorg.

Interviewgegevens

Interview
361 
Interviewdatum
18 januari 2008 
Interviewer
Tineke van der Gulik 
Project
ICNV