Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, Opvolgend Peloton Commandant Geniepeloton

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon en Kosovo. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding aan de KMS. Hij zat bij de genie. Uiteindelijk leidde hij zijn eigen collega's op. Hij volgde ook de bruggenschool. De geïnterviewde vertelt over de werkzaamheden in Libanon. Hij reisde veel rond om te inventariseren of er werk te doen was. Het gebied waar de geïnterviewde zat was vrij rustig. Hij vertelt over de onderlinge sfeer en het contact met de lokale bevolking. De geïnterviewde praat over de omgang met angst en de verwerking van incidenten. In Kosovo was de aandacht hiervoor anders, professioneler. De geïnterviewde vertelt over zijn manier van leiding geven en hoe dit in Kosovo anders was. Hier had hij een voorbeeldfunctie. Hij vertelt over de formatie van de eenheid voor Kosovo. De geïnterviewde vertelt over een incident waarbij verklaard werd dat er asbest in de grond zat, maar dat dit uiteindelijk niet waar bleek te zijn. Hij gaat in op de sfeer in het bataljon en het contact met de lokale bevolking in Kosovo. Het helpen opbouwen vond de geïnterviewde zeer zinvol. De geïnterviewde gaat in op de nazorg en spreekt over zijn veteranenactiviteiten.

Interviewgegevens

Interview
405 
Interviewdatum
25 mei 2008 
Interviewer
Inge van Zoelen 
Project
ICNV