Interview met WOII veteraan in Europa uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Luchtmacht op Vught

Omdat hij een technische opleiding had gevolgd, wilden de Duitsers deze man tijdens de bezettingstijd van Nederland graag aan het werk zetten, maar hij dook onder. Hij zwierf als los werkman van boerderij naar boerderij en raakte al snel betrokken bij het verzet. In het interview doet hij gedetailleerd verslag van zijn wederwaardigheden in het verzet in de omgeving van Mook en Venlo. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
410 
Interviewdatum
26 oktober 2007 
Interviewer
Rein Bijkerk 
Project
ICNV