Interview met KL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Oorlogsvrijwilliger Koninklijke Landmacht, Pelotonscommandant op Meester Cornelis nabij Batavia

Pas als er echt op je geschoten wordt en de spanning zó hoog oploopt dat je niet weet of jij en je mannen het gaan overleven, weet je waarschijnlijk of je tegen de oorlog bestand bent. Deze geïnterviewde vindt zelf dat hij tekort is geschoten, als officier in Indië, en vertelt daar in dit gesprek heel openhartig over. Hij volgde na de tweede wereldoorlog de OCTU-officiersopleiding in Engeland en niet zo lang daarna vocht hij mee in de Eerste Politionele Actie. De jongens aan wie hij leiding gaf, kwamen zo van de boerderij en uit het ouderlijk gezin. Begin 1948 gingen ze naar de Zuidelijke kant van Midden-Java. Tot dan was het rustig geweest, maar hier kwamen ze in een echte guerrilla-situatie terecht. Toen deze officier daar ook nog eens tijdelijk de groep van een collega moest opvangen, liepen er jongens in een hinderlaag en vielen er doden en gewonden. Om de jongens niet onnodig aan nog meer gevaar bloot te stellen, was deze officier bereid stevige conflicten aan te gaan met hogeren in rang. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
414 
Interviewdatum
20 maart 2008 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV