Interview met KL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Chauffeur, fourier, assistent op O.a. Serang/Bantamse, Batavia/Djakarta

Na een chauffeursopleiding in Assen en wordt deze Friese jongen voorjaar 1949 als soldaat ingedeeld bij het 432ste Bataljon Infanterie. Hij is gezagsgetrouw opgevoed en onttrekt zich niet aan de dienst, ook niet als blijkt dat hij naar Indië uitgezonden zal worden. Op 12 oktober 1949 komt de boot in Tandjoeng Priok aan, en wordt het bataljon naar Serang op Bantam gebracht. Er wordt die hele nacht geschoten. Hij correspondeert vanuit Indië met zijn latere vrouw. Maar door zijn ervaringen in het chaotische Jakarta in 1950 raakt hij tijdelijk van zijn geloof en schrijft dan even niet naar huis. Hij is achtereenvolgens foerier, chauffeur bij de Motor Transport Dienst en assistent bij de officier Sociale Dienst West Java. Later raakte deze man actief betrokken bij de veteranen-organisaties.

Interviewgegevens

Interview
416 
Interviewdatum
18 september 2008 
Interviewer
Theo Boiten 
Project
ICNV