Interview met WOII veteraan in Europa uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Sectie Commandant op Waalsdorp (aug 1939 - begin juni 1940)

Een dienstplichtige met HBS begon in de jaren dertig automatisch met een officiersopleiding, vertelt deze man uit 1910. Dus in september 1931 ging hij naar School Reserve Officieren Infanterie in Kampen. In Loosduinen werd hij gemobiliseerd in augustus 1939. Hij werd schertsend de officier belast met het schaatsenrijden genoemd, vanwege de vele keren dat hij met zijn manschappen ging schaatsen in de koude winter van 1939-1940. Als kunstrijder werd hij ook gevraagd om jurylid te zijn bij schaatswedstrijden. De sfeer was vrolijk. De opvatting was dat de Duitsers de Nederlandse neutraliteit zouden respecteren. Maar deze man had een Duitse moeder en verstond feilloos de speeches van Hitler op de radio, die hij zeer verontrustend vond. Helaas kreeg hij gelijk. In 1943 werd hij als officier opgeroepen voor krijgsgevangenschap, maar hij dook onder in Leiden. In 1946 moest deze man voor een "zuiveringsgesprek" opdraven in de Witte Sociëteit; iemand had aangegeven dat zijn moeder Duits was.

Interviewgegevens

Interview
443 
Interviewdatum
06 mei 2008 
Interviewer
David Gaillard 
Project
ICNV