Interview met KNIL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Beroeps KNIL, Infanterist en inlichtingenman op O.a. Tjiaterstelling, Birma spoorweg, Bali, Lombok, Zuid-Sumatra

De geïnterviewde is in dienst bij de Gadja Merah in Nederlands-Indië. Zijn patrouille op Bali valt in een hinderlaag, velen raken gewond en de sergeant sneuvelt. De tactieken van de Indonesische tegenstanders zijn beter. Op andere locaties volgen patrouillegangen en confrontaties met Indonesische troepen. Eind 1946 wordt de TNI uit Palembang verdreven. In Palembang voert de geïnterviewde zuiveringsacties uit. In 1948 trouwt hij en komt dit jaar bij de Inlichtingen en Veiligheidsgroep op Zuid-Sumatra. In 1949 wordt hij Sergeant. De geïnterviewde vertelt over zijn reflectie op de souvereiniteitsoverdracht en het vertrek uit Indonesië in 1950. Wegens ongeschiktheid eindigde zijn diensttijd in 1975. De geïnterviewde heeft meerdere onderscheiding ontvangen, maar slecht een deel is bewaard gebleven. Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
451 
Interviewdatum
27 mei 2008 
Interviewer
Theo Boiten 
Project
ICNV