Interview met Anders veteraan in uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marine, Observer, UNMO op Golan hoogte

Sport loopt als een rode draad door de carrière van deze marinier. Na zijn opleiding werd hij op de Karel Doorman geplaatst, ging daarna naar de Korporaalsschool en de Sportschool en werd sportinstructeur. Hij ontwikkelde zich als 5-kamper en nam deel aan tal van sporten. Missies kwamen pas op zijn pad toen hij officier werd en volgden elkaar toen snel op. In 1991 was zijn eerste missie naar het Midden Oosten als UNMO. In dit gesprek vertelt hij over zijn werk voor de VN en het dagelijks leven in Israël en Libanon. Een verhaal over roadblocks en stressvolle patrouilles, direct gevolgd door een tweede uitzending, nu als vrijwilliger naar Sarajevo. Hier wisselden felle oorlog en uitgebreid feesten elkaar af. Ook deze missie was bepaald niet zonder gevaar en het viel deze UNMO soms zwaar om onpartijdig te blijven. Hij geeft daar concrete voorbeelden van in het interview. Toen hij daarna met het Korps Mariniers in Cambodja zat met de Cambo III-missie, kwam het bericht dat zijn vrouw ernstig ziek was en is hij teruggekeerd naar Nederland.

Interviewgegevens

Interview
456 
Interviewdatum
22 mei 2008 
Interviewer
Klazien van Brandwijk-Wiltjer 
Project
ICNV