Interview met WOII veteraan in Azië uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Luchtmacht, Soldaat op Tjimahi, Batavia begin 1942

Deze man heeft voor zijn interview een oude maat uitgenodigd, met wie hij samen in de 'groep van jongelingen' zat, die in het krijgsgevangenenkamp te Saigon in de gelegenheid werd gesteld de mulo- of HBS-studie weer op te pakken en samen wat ontspanning te hebben in een soort padvinderij-setting. Enkele beroepsofficieren van het KNIL hebben dit voor de jongste jongens opgezet. Die groep komt nog steeds bij elkaar. In dit interview komen aan de orde: zijn jeugd als kind van een KNIL-officier, het Vrijwillig Oefencorps waar jongens door KNIL-officieren geoefend werden in het omgaan met wapens en situaties die zich in een oorlog voor zouden kunnen doen en natuurlijk de Japanse inval op Java en de periode van krijgsgevangenschap die daarop volgde.

Interviewgegevens

Interview
460 
Interviewdatum
26 mei 2008 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV