Interview met WOII veteraan in Europa uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, Pelotonscommandant op Hoek van Holland tijdens mobilisatietijd.

Deze reserve-officier van de Koninklijke Luchtmacht werd in 1939 opgeroepen voor de algehele mobilisatie. Tijdens de mobilisatie ontmoette hij zijn vrouw. Hij was gelegerd in Hoek van Holland en kon steeds weer even naar huis en werd dan weer opgeroepen bij 39 RI. Zijn peloton bestond uit dienstplichtige jongens uit de grensstreek, "meer Duitsers dan Nederlanders" zegt deze man. Hij lag gelegerd bij Staelduinen, aan de Waterweg. Bij de Duitse inval kwam hij hier zwaar onder vuur te liggen en verloor verschillende van zijn jongens én zijn kapitein. De Duitsers bleken veel betere kaarten van het gebied te hebben en waren ook veel beter getraind. Later is deze man ook nog naar Indië uitgezonden, maar dit eerste gesprek gaat vooral over de tweede wereldoorlog in Nederland. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
461 
Interviewdatum
09 juni 2008 
Interviewer
Florien Linck 
Project
ICNV