Interview met WOII veteraan in Azië uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marine, Infanterist/mitrailleurhelper op Diverse, o.a. Soerabaja, Njanjoek en Kertosono

Deze in 1925 in Batavia geboren Indische man groeide op in een kindertehuis in Soekaboemi. In 1941 meldde hij zich als 16-jarige vrijwillig bij het Korps Mariniers. Zijn interview gaat over de mariniersopleiding in Soerabaja, die niet vrij was van racisme, en de oorlog tegen de Japanse bezetter, waaraan deze marinier actief heeft deelgenomen.

Interviewgegevens

Interview
463 
Interviewdatum
13 juni 2008 
Interviewer
Theo Boiten 
Project
ICNV