Interview met WOII veteraan in Europa uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, Sectiecommandant Zware Mitrailleurs op Dienstplicht: 10 Regiment Infanterie. Ede.

Tijdens de meidagen van 1940 is deze man veel verplaatst, maar hij heeft uiteindelijk geen schot gelost. Op de Grebbeberg dreigde de eigen artillerie op hen te vuren als ze zich zouden terugtrekken. In 1942 heeft deze man zich onttrokken aan de oproep voor krijgsgevangenschap en is toen in het verzet terechtgekomen. Hij zorgde voor het vervoer van agenten door de Biesbosch en het oppikken van een agent door een klein Brits vliegtuig en wapendroppings. In september 1944 heeft hij zich gemeld bij de Stoottroepen in Brabant. Na de oorlog is hij in dienst gebleven.

Interviewgegevens

Interview
470 
Interviewdatum
18 juni 2008 
Interviewer
Arie Jan van Hees 
Project
ICNV