Interview met KM veteraan in Nieuw-Guinea uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marine, Infanterist/groepscommandant (Indië), chef de bureau Inlichtingendienst NNG op Tanggoel

Na twee jaar ingezet te zijn als marinier tegen de TNI op Oost-Java, waar hij op het matje geroepen wordt vanwege zijn harde optreden, gaat deze man voorjaar 1948 op verlof naar Nederland. Eigenlijk wil hij burger worden, maar in 1950 komt hij toch weer bij de Marine Inlichtingendienst in Den Haag terecht. In juni 1958 staat hij op de lijst voor een uitzending naar De West, maar in plaats daarvan wordt hij voor anderhalf jaar naar Nieuw Guinea uitgezonden. Hij wordt Chef de Bureau van de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in Hollandia. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
489 
Interviewdatum
12 augustus 2008 
Interviewer
Theo Boiten 
Project
ICNV